Oceny pracownicze

Oceny pracownicze

Jeżeli chodzi o poznanie wskazanego pracownika, stosuje się do tego celu bardzo wiele różnorodnych sposobów. Zapewne bardzo dobrym sposobem jest metoda, która nosi nazwę jest ocena 360. Jej nazwa wzięła się przede wszystkim od trybu, jak jest ona przeprowadzana. W czasie przeprowadzania oceny w ten sposób pobiera się opinie na temat danego pracownika od wszystkich związanych z nim osób. Stąd wzięła się nazwa tego sposobu, zazwyczaj bowiem opinie zbiera się z całego środowiska wokół pracownika, czyli w zasięgu 360 stopni. W takiej ankiecie wypytuje się o opinię przełożonych, osoby podlegające konkretnemu pracownikowi jak też te, które blisko z nim współpracują.

Zobacz więcej

http://zyczeniowo.pl/