Development center

Development center

Development center jest skomplikowanym procesem, który stosowany jest na przykład podczas rekrutacji, poszukiwaniu menedżerów o dużym potencjale, planowaniu zasobów ludzkich, ocenie okresowej, a także przy rozwijaniu ścieżki kariery. Kompetencje pracowników mierzy się przez obserwowania zachowania uczestników podczas tych sesji, a także poprzez sprawdzanie ich wyników prac. Głównym momentem w przygotowaniu tych sesji Development Center jest wybranie takich kompetencji, które są istotne przy wykonywaniu konkretnej pracy. Dzięki temu można przede wszystkim niezwykle szybko znaleźć jak najbardziej właściwą osobę na konkretne stanowisko. Wybranie właściwej osoby daje wiele korzyści, dlatego organizowanie tego typu sesji jest dobrą inwestycją.