Assessment Center

Assessment Center

Wśród stosowanych metod stosowanych w rekrutacji stosunkowo powszechny stał się Ośrodek Oceny, czyli Assessment Center. jest to związane z oceną umiejętności kandydata do pracy, jaka jest potrzebna na danym stanowisku pracy za pomocą obserwację jego zachowań i odczuć podczas wykonywania specjalnie do tego przygotowanych zadań. Sesja Assessment Center może trwać cały dzień lub dwa i odbywa się w grupie. starając się o przyjęcie do pracy do przedsiębiorstwa, rekrutującą za pomocą metodę rekrutacyjną, ubiegający się o zatrudnienie widzi swoich konkurentów. w związku z wysoką skutecznością, cieszy się to coraz większym powodzeniem wśród pracodawców.